patrycjablencka.pl

Coaching Kryzysowy

Coaching kryzysowy – 180 złotych (50 minut)
 
Coaching kryzysowy to drugi etap pomocy psychologicznej następujący po konsultacjach kryzysowych. Jest to wspieranie i towarzyszenie osobie w określeniu nowej wizji, celu dla siebie, znalezieniu optymalnych rozwiązań, rozwoju siebie i pozytywnego wykorzystywania własnych doświadczeń wynikających z doświadczeń kryzysowych.